3

Цветелина Петрова, ХС „Декоративни изкуства“, „Слънце“ от серията „Символи и знаци“, 2018 г., рециклирана хартия, см. техн.