2

Калина Миланова, Отвъд невидимото – кутия с желания, 2014 г., курсов проект по дисциплината „Декоративни изкуства и комбинаторика“, II курс