6

Природно – изкуствено“, дърво и стъкло, 30х25х70см, 2018. Задачата е изпълнена в четвърти курс по дисциплината „Скулптура и художествени конструкции“ от Димитрина Богданова, студентка в специалност „Изобразително изкуство“.