4

Студентката Елена Недялкова пред своя художествен проект, държавни изпити, 2015 г.