7

Мария Целкинска, студентка в 3 курс, специалност „Изобразително изкуство“, работата е създадена в часовете по „Графика и технологии“, „По стихове на Ф.Г. Лорка“, акватинта 14,5 х 20 см, 2018