5

Студенти от специалност „Изобразително изкуство“ в ателието по скулптура