5

Конферанс, 2 курс, специалност „Графичен дизайн“.