4

Теодора Гигова, студент в 2 курс, специалност „Графичен дизайн“. Работата е създадена в часовете по Концептуални форми. „Двете страни на една Теодора“, инсталация, вариращи размери, 2017 г.