Конкурс за практики по програма „Еразъм+“ 2023/2024 – срок за кандидатстване: 22.06.2023г., 17:00ч.

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2023/05/17/praktiki_2023-2024/

Юбилейна научна конференция „ЛОГОПЕДИЯТА С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО“

Юбилейна научна конференция с международно участие „ЛОГОПЕДИЯТА С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО“,
посветена на
135-годишнината от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и
3-годишнината от създаването на катедра “Логопедия” към
Факултет по науки за образованието и изкуствата
10 – 11 ноември 2023 г., Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

Покана / Invitation
Доклад-образец / Proceedings  template

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА АБСОЛВЕНТИТЕ

Дейности, които следва да се изпълняват преди и след церемонията по връчване на дипломите на абсолвентите ОКС „Магистър“ от ФНОИ на 17 май 2023 г., която ще се проведе в Аулата на СУ“Св. Климент Охридски“ (Ректорат на СУ, бул. „Цар Освободител“ 15)

Уважаеми абсолвенти,

За получаването на Вашите дипломи на 17 май 2023 г. е необходимо да следвате следните стъпки:

  1. Във фоайето пред Аулата на Университета влизате  през мястото, обозначено като ВХОД.
  2.  На МАСА № 1 полагате подпис в списъка за дипломата по магистърски програми и по факултетен номер.
  3. На МАСА № 2 полагате подпис в списъка за получаване на тогата. Списъкът е изготвен по азбучен ред за всички магистърски програми общо, като са обособени места с букви от… до…
  4. Не е необходимо да се закупуват шапки, тъй като церемониалното облекло на Софийския университет не включва шапки.
  5. Абсолвентите магистърска степен полагат подписи за дипломите и получават тогите от 9.00 ч.
  6. В Аулата се остава до завършване на церемонията, след което се напуска, тогите се връщат на същото място, откъдето са получени, и задължително се полага втори подпис за връщане на тогата. Важно е да се има предвид, че всеки носи лична финансова отговорност за тогата.
  7. Абсолвентите сядат в Аулата на местата след втория ред, тъй като първите два реда са определени за Факултетния съвет и преподавателите.
  8. Поради големия брой абсолвенти е необходимо да се спазват указанията на служебните лица с оглед осигуряване на реда в Аулата и извън нея.

Кампания за избираеми дисциплини за новата учебна 2023/2024 г. в СУСИ

На вниманието на всички студенти!!!!

Обявена е кампания за избираеми дисциплини за новата учебна 2023/2024 г. в СУСИ.

За студентите в ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение, кампанията стартира на 22.05.2023 до 23.06.2023 г.

За студентите в РЕДОВНА ФОРМА на обучение, кампанията стартира на 22.05.2023 до 23.06.2023 г.

Студентите от ПНУП р.о. и ПНУП з.о., които ще бъдат в 4 курс през уч. 2023/2024 г., трябва да посочат една избираема дисциплина и една факултативна.

Моля, влезте в СУСИ!!!

Покана за кариерно събитие, организирано съвместно от ФНОИ и BRITANICA

Ние от екипа на образователен център BRITANICA заедно с факултета по науки за образованието и зикуствата при СУ „Свети Климент Охридски“ с радост каним студентите на ФНОИ да участват в нашето събитие на 10.05. (сряда) от 10.00 ч. в зала 301.

Ще имаме възможност да поговорим за призванието да си преподавател, какво е необходимо, за да се справяш успешно, какви са предизвикателствата пред младите специалисти и как ние в BRITANICA постигаме желаните резултати.

Очакваме ви и нямаме търпение да се запознаем! Подготвили сме ви и няколко изненади!

Чрез краткия формуляра в линка може да се регистрирате и да заявите своето присъствие:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeekSFd4Qmpg_MwYqm3JpgYxJgapb-VZAV-ZUNyK1_R7JOQug/viewform?usp=sf_link

За допълнителни въпроси може да се свържете директно с нас чрез e-mail: hr@britanica.bg, както и с проф. Мира Цветкова-Арсова – ръководител на центъра за кариерно развитие на ФНОИ на mcvetkova@uni-sofia.bg

Трети университетски симпозиум „Социалната педагогика в XXI век“

Симпозиумът се посвещава на 135 годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Дати: 8−9 ноември 2023 г.
Място: Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски”

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на нашето академично събитие.
Тематичните направления на симпозиума са:

  1. Теория и история на социалната педагогика и социалното дело в България и по света – традиции, съвременност и перспективи.
  2. Приложни полета на социалната педагогика и социалното дело – развитие, предизвикателства и тенденции.

Симпозиумът ще се проведе на 8 и 9 ноември 2023 г. в Зала 1 на Ректората на Софийския университет:

8 ноември от 13:00 до 18:30 ч. (регистрация от 12:00 до 13:00 ч.)
9 ноември от 9:30 до 12:30 ч. (регистрация от 9:00 ч.)

Каним Ви и на коктейла на 8 ноември от 19:00 ч. в ресторант „Алма Матер”.
Срокът за изпращане на формуляр за регистрация, както и за предаване на доклад е 1.10.2023 г. Формуляр за регистрация: https://forms.gle/NYE44FTw27AMmFhC6  .

Одобрените доклади ще бъдат публикувани в сп. „Педагогика” или електронното списание „Педагогически и социални изследвания”. Изискванията към авторите са на следния линк: https://pedagogy.azbuki.bg/pedagogy/za-avtorite/ .

До 15.10.2023 г. ще получите обратна връзка за докладите.

Не се изисква такса за участие в симпозиума!

За контакти и изпращане на доклад: ас. д-р Ина Дикова, е-mail:symposium-spsd@fnoi.uni-sofia.bg