Работно време с читатели на библиотека ФНОИ

Вторник и петък:
10.00-12.00 ч.
12.00-13.00 ч. – обедна почивка
13.00-16.00 ч.

Посещенията се осъществяват при спазване на строго определени правила:

  1. Предвид спецификата на библиотеката, свободният достъп до фонда е ограничен и обслужването става от библиотекаря.
  2. Читалнята  работи със значително намален капацитет от работните места, като се осигурява дистанция.
  3. Допускат се само читатели с маски, като при влизане всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си.
  4. В зоните за заемане на литература не се позволява струпване на читатели и се спазва дистанция от 1,5 м. При необходимост – читателите изчакват извън библиотеките.
  5. Дезинфекция на помещението се прави на всеки 2 часа, през което време библиотеката не работи с читатели.
  6. При подходящи условия да се работи при отворени прозорци. При невъзможност – да се извършва задължително проветряване по десет минути на всеки час.
  7.  Забранява се използването на настолните компютри в читалните зали.
  8. При възможност, ще бъде допускан и по-голям брой заети за домашно ползване книги.
  9. С цел по-добро, качествено, бързо и безопасно за здравето обслужване, библиотека ФНОИ силно препоръчва предварителната онлайн заявка на книги. Имате възможност да заемате книги след предварителна заявка по електронна поща и потвърждение от библиотеката, че изданията са налични. Необходимо е да посочите автор, заглавие, година на издаване, при възможност и сигнатура, както и да посочите ИД на Вашата читателска карта. При липса на някои от тези данни пишете само това, което ви е известно за книгата, при необходимост библиотекарят ще направи цялостната справка. Можете да използвате и каталога на УБ http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-b-0. Заявките изпращайте на имейла на филиалната библиотека library@fppse.uni-sofia.bg, за препоръчване  – поне два работни дни по-рано.

При въпроси от ваша страна може да позвъните на тел. 02 9706 249 – завеждащ библиотека Бистра Дончева.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ БИЖКОВ: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

От долния линк можете да изтеглите Сборника с доклади от Научно-практическата конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков
ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Сборникът включва авторски текст на проф.  Бижков, биографичен текст за неговия живот и дейност и галерия снимки. Четирите  пленарни доклада  описват приноса на  проф. Бижков към педагогическата теория и практика.
Включените тематични доклади са 123, разделени на седем кръга: Социални и образователни дискурси, Социална кохезия и приобщаващо образование, Съвременни тенденции в обучението на ученици със специални образователни потребности, Добри практики в образованието и перспективи в предучилищното и началното училищно образование, Сравнителен дискурс в българската педагогика и училищно оценяване, Музика и педагогика – иновации и традиции и Диалози през изкуството.

http://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/11/bizhkov.pdf

Организационният комитет благодари на всички колеги, които вложиха  не само усилия, но и много емоция за създаването на  този завършен труд, 1094 страници, които носят енергия и отварят нови хоризонти за  стимулирани търсения.

СЪОБЩЕНИЕ за новозаписаните студенти в Магистърска програма: Предучилищна педагогика (за завършили други специалности), 1 курс, задочно платено обучение, уч.2020/2021 г.

Уважаеми колеги,
Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020 г. ви уведомяваме, че на 05.11.2020 г. (четвъртък) ще бъдат проведени присъствени срещи относно информация за онлайн обучението през зимния семестър, в откритото пространство на клуб-кафе на ФНОИ (бул. Шипченски проход № 69А – пред сградата на факултета) при следния график:

ПЪРВА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 9.00 часа
ВТОРА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 9.30 часа
ТРЕТА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 10.00 часа
ЧЕТВЪРТА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 10.30 часа
ПЕТА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 11.00 часа
ШЕСТА ГРУПА: 05.11.2020 г. от 11.30 часа

По-подробна информация ще получите на пощата на курса

Разпределението на студентите в групи можете да видите на списъка (ТУК)

Присъствието не е задължително. Ще получите потребителските си имена в електронната поща на курса.

СЪОБЩЕНИЕ за новозаписаните студенти в Магистърска програма: Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, 1 курс, уч.2020/2021 г.

Уважаеми колеги,
Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020 г. ви уведомяваме, че на 04.11.2020 г. (сряда) от 12.00 часа, ще бъде проведена присъствена среща относно информация за онлайн обучението през зимния семестър, в откритото пространство на клуб-кафе на ФНОИ (бул. Шипченски проход № 69А – пред сградата на факултета.).

По-подробна информация ще получите на пощата на курса

Присъствието не е задължително. Ще получите потребителските си имена в електронната поща на курса.

СЪОБЩЕНИЕ за новозаписаните студенти в Магистърска програма: Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност), 1 курс, задочно платено обучение, уч.2020/2021 г.

Уважаеми колеги,
Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020 г. ви уведомяваме, че на 04.11.2020 г. (сряда) ще бъдат проведени присъствени срещи относно информация за онлайн обучението през зимния семестър, в откритото пространство на клуб-кафе на ФНОИ (бул. Шипченски проход № 69А – пред сградата на факултета) при следния график:

ПЪРВА ГРУПА: 04.11.2020 г. от 9.00 часа
ВТОРА ГРУПА: 04.11.2020 г. от 9.30 часа
ТРЕТА ГРУПА: 04.11.2020 г. от 10.00 часа
ЧЕТВЪРТА ГРУПА: 04.11.2020 г. от 10.30 часа
ПЕТА ГРУПА: 04.11.2020 г. от 11.00 часа

По-подробна информация ще получите на пощата на курса

Разпределението на студентите в групи можете да видите на списъка (ТУК)

Присъствието не е задължително. Ще получите потребителските си имена в електронната поща на курса.

Информация за магистърска програма Ранно чуждоезиково обучение в началните класове

Уважаеми студенти от магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове,

Вашите учебни занятия през зимния семестър ще се проведат чрез дистанционни средства, съгласно Заповед на Ректора № РД 19-307/31.07.2020 г., касаеща обучението на студентите в задочна форма на Софийския университет. В тази връзка се предвижда първа присъствена среща със студенти и преподаватели, на която ще бъдат дадени указания за начина на провеждането на занятията. Тази среща ще се проведе във Факултета по науки за образованието и изкуствата на 07.11.2020 от 10.00 ч., зала 400

Разписите за зимния семестър може да намерите също на сайта на ФНОИ (ТУК).

График за първа присъствена среща на новоприетите магистри към специалност Логопедия

Съобразно Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (точка I.2), Деканският съвет на ФНОИ реши, считано от 29.10.2020 г., да бъдат преустановени присъствените занятия на студентите.

Поради това присъствените срещи с магистрите от първи курс към специалност Логопедия ще бъдат проведени на открито, в пространството пред кафето към Факултета, на 12 ноември по следния график:

9,30 ч. Комуникативни нарушения на развитието (целия курс)
10,30 ч. Логопедия редовно обучение (целия курс)
11,30 ч. Логопедия задочно обучение, I група
12,15 ч. Логопедия задочно обучение, II група
13,00 ч. Логопедия задочно обучение, III група

За да видите разпределението на студентите от задочното обучение по групи, кликнете ТУК.
На срещите ще присъстват курсовите ръководители и инспекторът на катедрата.

Информация за магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

Уважаеми студенти от магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност),

Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020 г. ви уведомяваме, че на 09.11.2020 г. (понеделник) ще бъдат проведени присъствени срещи в откритото пространство на клуб-кафе на ФНОИ (бул. Шипченски проход № 69А – пред сградата на факултета) по следния график:

ПЪРВА ГРУПА: 09.11.2020 г. от 10.00 часа
ВТОРА ГРУПА: 09.11.2020 г. от 11.00 часа
ТРЕТА ГРУПА: 09.11.2020 г. от 12.00 часа
ЧЕТВРЪТА ГРУПА: 09.11.2020 г. от 13.00 часа
ПЕТА ГРУПА: 09.11.2020 г. от 14.00 часа

Разпределението на студентите в групи можете да видите на списъка (ТУК)

Разписите за зимния семестър може да намерите също на сайта на ФНОИ (ТУК). Занятията започват на 10.11.2020 г.

Информация за магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили други специалности)

Уважаеми студенти от магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили други специалности),

Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020 г. ви уведомяваме, че на 11.11.2020 г. (сряда) ще бъдат проведени присъствени срещи в откритото пространство на клуб-кафе на ФНОИ (бул. Шипченски проход № 69А – пред сградата на факултета) по следния график:

ПЪРВА ГРУПА: 11.11.2020 г. от 10.00 часа
ВТОРА ГРУПА: 11.11.2020 г. от 11.00 часа
ТРЕТА ГРУПА: 11.11.2020 г. от 12.00 часа
ЧЕТВРЪТА ГРУПА: 11.11.2020 г. от 13.00 часа
ПЕТА ГРУПА: 11.11.2020 г. от 14.00 часа
ШЕСТА ГРУПА: 11.11.2020 г. от 15.00 часа

Разпределението на студентите в потоци и групи можете да видите ТУК.

Разписите за зимния семестър са в процес на подготовка, като обучението ще стартира на 16 ноември и ще бъде с продължителност около 1 месец (следете сайта на ФНОИ за качването на разписите ТУК).

Срещите на 11.11.2020 ще се проведат при спазване на противоепидемиологичните санитарно-хигиенни изисквания.

Безплатни консултации за служители на ФНОИ

За  служители на ФНОИ се  предлагат безплатни консултации с проф. Костадин Костов, по здравословни проблеми свързани с гръбначният стълб, опорно-двигателният апарат и сърдечно-съдовата система.

Консултациите се провеждат в Центъра за кинезитерапия, всяка сряда от 16 до 17 часа. Желателно е предварително записване на тел: 0877178921