Изпитна сесия септември 2019-2020 – график

Курсовете в които ще се провеждат изпити чрез системата Мудъл са дотъпни на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=5304

Необходимо е студентите да се самозапишат в курса на съответния преподавател с ключ: 1235

Редовно обучение:

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЛОГОПЕДИЯ

ММТТ

МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КАМУНИКАЦИЯ

МУЗИКА

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Задочно обучение:

Предучилищна и начална училищна педагогика – задочно обучение

Социална педагогика – задочно обучение

Специална педагогика – задочно обучение