Обява за работа, свързана с преподаване на английски език

Фирма, предоставяща обучение по английски език в държавни детски градини, търси да назначи бакалаври или магистри от специалностите ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП, за преподаватели по английски език в район Лозенец – София. Гъвкаво работно време, мотивиращо заплащане и възможност за допълнителни часове.
За контакти: Е. Иванова, тел. 0894436886