Публична академична лекция

На  16. 12. 2021 г. от 11 часа
ще се проведе публичната академична лекция на

доц. д-р Боряна Мангова

на тема:
Епохата на барока, представена в учебниците по музика за 7 – 9 клас на българското общообразователно училище
в платформата Moodle на адрес https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=819587