Публична академична лекция

На  21. 12. 2021 г. от 10 часа ще се проведе публичната академична лекция на  проф. д-р Маргарита Бакрачева на тема:
Ефективни стратегии за управление на стреса и поддържане на психичното благополучие

в платформата Moodle на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=819587