Публична академична лекция

На 14.01.2022 г. от 11 часа ще се проведе публичната академична лекция на

проф. д-р Екатерина Софрониева на тема
“Емпатия в обучението

В платформата Moodle на адрес https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=819587