Публична академична лекция

На  20.01.2022 г. от 12:00 часа ще се проведе публичната академична лекция на  доц. д-р Милка Терзийска на тема: „Ролята на информационния фактор за развитието на обществото и личността“ в платформата Moodle на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=819587