СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно решение на ФС на ФНОИ от 17 май 2022 г. във връзка с предстоящи протести на 18.05.2022 г. в гр. София учебните занятия със студентите от редовна форма на обучение във ФНОИ на 18.05.2022 г. ще се провеждат онлайн.