198 детска градина „Косе Босе“ търси да назначи на пълен щат

Евгени, моля те да поместиш в секция Кариерно развитие тази обява:

198 детска градина „Косе Босе“ търси да назначи на пълен щат:
1. Помощник на учителя.
2. Логопед.
3. Ресурсен учител.
За контакти:  dg_kosebose@abv.bg; 0885 01 24 63 – директор