Administrative officers

ИНСПЕКТОРИ стая/тел Обслужва
Ася
ПОПОВА
a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg

314 / тел. 9706243 Социална педагогика – бакалаври редовно обучение
Социална педагогика – бакалаври задочно обучение
Предучилищна педагогика с чужд език – бакалаври редовно обучение
Медийна педагогика и художествена комуникация– бакалаври редовно обучение
Special Education – бакалаври редовно обучение
     
Албена
ДИМИТРОВА
albenaid@uni-sofia.bg
314 / тел. 9706244 Предучилищна и начална училищна педагогика  – бакалаври редовно обучение
Начална училищна педагогика с чужд език– бакалаври редовно обучение
Speech and Language Therapy – бакалаври редовно обучение
     
Valentina
Eduard
v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
320 / тел. 9706237 Inspector foreign students
Предучилищна и начална училищна педагогика  – бакалаври задочно обучение
Графичен дизайн
Музикални медийни технологии и тонрежисура
Весела
МАНОЛОВА
v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
319 / тел. 9706267Music – бакалаври редовно обучение
Изобразително изкуство – бакалаври редовно обучение
Special Education – бакалаври задочно обучение
Физическо възпитание и спорт – бакалаври редовно обучение
Petya
Ruseva
p.ruseva@fppse.uni-sofia.bg
222 / тел. 9706246ДPhD students
en_USEnglish