Счетоводство

Отговорен счетоводителАлбена Вандова
стая: 237
тел.: (02) 8722095; (02) 9706214

Касиер: Людмила Карчова
стая: 221
тел.: (02) 9706248