Научноизследователски

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ БИЖКОВ: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Изследването Живот в условията на криза (COVID-19) е проведено в периода 20 май – 25 юни 2020 г., a анализът проследява начина на адаптация към живот в условията на пандемия в периода от четири месеца след обявяването на  първите случаи на заразени със SARS-CoV-2 в България. Този период е едновременно кратък предвид неясната ситуация на развитие на пандемията като продължителност и последствия и достатъчно дълъг, за да е  възприет индивидуално в достатъчно силна степен и всеки да е намерил свои начини за адаптиране и продължаване на живота в условията на криза.
Представяме резултатите от нашето изследване с надеждата да е полезно за всеки, който търси своите отговори за преминаването през криза. Опитали сме се да представим суровите данни и резултатите от изследването по начин, който да позволи допълнителното им обработване и анализиране, както и те да бъдат сравнявани с такива от бъдещи изследвания, което според нас дава възможност за задълбочаване на научното разбиране на психичната регулация на човешкото поведение.
bg_BGБългарски