Phone Directory

длъжност Име и фамилия Телефон
Главен инспектор на ФНОИ Маргарита Сидерова 02/9706 202
Инспектор деканат Александра Георгиева 02/9706 202
Cashier: Людмила Карчова 02/9706 248
Инспектор чуждестранни учащи Валентина Едуард 02/9706 237
Инспектор студенти Албена Димитрова 02/9706 244
Инспектор студенти Ася Йорданова 02/9706 243
Инспектор студенти Весела Манолова 02/9706 267
Инспектор СДК Лора Чорбаджийска 02/9706 262
Инспектор учебна дейност, катедра Музика Петя Русева 02/9706 246
Инспектор учебна дейност, катедра Социална педагогика и социално дело Антоанета Ананиева 02/9706 207
Инспектор учебна дейност, катедра Начална училищна педагогика Невена Пазова 02/9706 212
Инспектор учебна дейност, катедра Визуални изкуства Милка Белева 02/9706 234
Инспектор докторанти Петя Русева 02/9706 246
Инспектор учебна дейност, катедра Специална педагогика Михаела Димитрова 02/9706  223
Специалист стопански дейности Веселина Иванова 02/9706 247
Работник поддръжка сграда Митко Лозанов 02/9706 270
Завеждащ филиална библиотека Бистра Дончева 02/9706 249
Библиотекар Валентина Сандева 02/9706 249
Завеждащ компютърен център и аудиовизуален кабинет Евгени Венков 02/9706 205
Инспектор учебна дейност Емилия Вълчева 02/9706 215
en_USEnglish