СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 2019-2020

Магистърска програма: Педагогика и семиотика на
изобразителното изкуство

    • Срок на обучение: 2 семестъра
    • Форма на обучение: редовна  (платено обучение)

Начало – от зимен семестър

Ръководител:  проф. д-р Бисера Вълева

                        тел.: 02 9706 263

e-mail: vuleva@uni-sofia.bg

Магистърската програма задълбочава и профилира уменията за изучаване и практическо прилагане на спецификата на визуалното възприятие, отношението към знаковия характер на изобразителното изкуство.

Тя е ориентирана към бакалаври с художествено образование, които притежават правоспособност да упражняват професия „учител“.

Магистърската програма “Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство” предлага по-тясна специализация в различни художествено – практически области – книга и печатна графика, иконопис, мултимедия, съвременни изобразителни техники. В програма е адекватен балансът на теоретични и практически дисциплини. Реализацията на дипломираните магистри по педагогика и семиотика на изкуството е свързана с дейността на педагози по изобразително изкуство във всички степени на общообразователното училище, извънкласно и неформално образование, във всички специализирани художествени училища – училища с разширено изучаване на изобразително изкуство, детски школи по изобразително изкуство; като сътрудници в издателската дейност (графичен дизайн, оформител, илюстратор) в областта на мултимедията – web – дизайнер, интерактивен дизайнер; сътрудници към различни художествени и музейни институции, в обществени, държавни и общински структури, свързани с работа в областта на културата и художественото образование.

Прием: Формата на обучение е платена. Записването се извършва въз основа на успех от дипломата за висше образование и след заплащане на таксата за обучение.

Магистърска програма: Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство /за завършили други професионални направления/

    • Срок на обучение: 3 семестъра
    • Форма на обучение: редовна  (платено обучение)

Начало – от зимен семестър

Ръководител:  проф. д-р Бисера Вълева

                        тел.: 02 9706 263

e-mail: vuleva@uni-sofia.bg

Магистърска програма “Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство” (за завършили други професионални направления) е ориентирана към бакалаври, завършили различни специалности, но без придобита  учителска правоспособност, които имат подчертан интерес към пластичните изкуства, към спецификата на визуалното възприятие, отношението към знаковия характер на изобразителното изкуство.

Магистърската програма “Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство” предлага по-тясна специализация в различни художествено – практически области – книга и печатна графика, иконопис, мултимедия, съвременни изобразителни техники.

В програма е адекватен балансът на теоретични и практически дисциплини.

Реализацията на дипломираните магистри по педагогика и семиотика на изкуството е свързана с дейността на преподаватели по изобразително изкуство във всички степени на общообразователното училище, извънкласно и неформално образование, във всички специализирани художествени училища – училища с разширено изучаване на
изобразително изкуство, детски школи по изобразително изкуство; като сътрудници в издателската дейност (графичен дизайн, оформител, илюстратор) в областта на мултимедията – web – дизайнер, интерактивен дизайнер; сътрудници към различни художествени и музейни институции, в обществени, държавни и общински структури, свързани с работа в областта на културата и художественото образование.

Прием: Формата на обучение е платена. Записването се извършва въз основа на успех от дипломата за висше образование и след заплащане на таксата за обучение.

bg_BGБългарски