СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН – 2019-2020

Магистърска програма:  Графичен дизайн (2 семестъра)

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Начало: от зимен семестър

 Ръководител:  проф. д. н. Лаура Димитрова

тел.: 02/9706  275

e-mail: laura_dimitrova@yahoo.com

Магистърската програма „Графичен дизайн“  е насочена към завършилите бакалавърска степен от различни специалности, които имат интереси в областта на графичния дизайн и притежават базови знания и умения за работа в тази област.

Основната цел на обучението в магистърска програма „Графичен дизайн“ е подготовката на професионалисти с широк профил. Търсен е балансът между тясната специализация, свързана с различни дейности от работата на графичния дизайнер, от една страна, и общата подготовка (теоретична и практическа) в областта на пластичните изкуства – от друга страна.

Платена форма на обучение. Прием по документи.

Магистърска програма:  Графичен дизайн (3 семестъра)

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Начало: от зимен семестър

Ръководител:  проф. д-р Лаура Димитрова

тел.: 02/9706  275

e-mail: laura_dimitrova@yahoo.com

 Магистърската програмаГрафичен дизайн“ (3 семестъра) е насочена към завършилите бакалавърска степен от различни специалности, които имат интереси в областта на графичния дизайн, но нямат базови компетенции в тази област, поради което в първия семестър на обучение се усвояват необходимите основни знания и умения за работа в областта на графичния дизайн.

Основната цел на обучението в магистърска програма “Графичен дизайн” е подготовката на професионалисти с широк профил. Търсен е балансът между тясната специализация, свързана с различни дейности от работата на графичния дизайнер, от една страна, и общата подготовка (теоретична и практическа) в областта на пластичните изкуства – от друга страна.  При обучението на студентите наред с придобиването на знания и изграждането на умения и технически компетенции в областта на графичния дизайн, се държи на формирането и отстояването на определени естетически критерии.

Платена форма на обучение. Прием по документи.

bg_BGБългарски