РАЗПИСИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС БАКАЛАВЪР ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.

Летен семестър:

Предучилищна и начална училищна педагогика:
I курсII курсIII курс

Специална педагогика:
I курсII курсIII курс

Социална педагогика:
I курсII курс, III курс

Зимен семестър:

Предучилищна и начална училищна педагогика:
I курсII курсIII курс, IV курс

Специална педагогика:
I курсII курсIII курс,  IV курс

Социална педагогика:
I курсII курсIII курс, IV курс

bg_BGБългарски