Разписи задочно обучение, ОКС Магистър за учебната 2019-2020 г.

Летен семестър:

Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

Начална училищна педагогика“ – за завършили други специалности, 2-ри семестър – лекции

Начална училищна педагогика“ – за завършили други специалности, 4-ти семестър

Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители 2 семестър

Зимен семестър:

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) – 1 семестър

Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност): лекции, упражнения

Начална училищна педагогика“ – за завършили други специалности, 3-ти семестър

Специална педагогика

Логопедия

Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители

bg_BGБългарски