Изпитна сесия март – април 2019-2020 (задочно обучение)

Задочно обучение:

Предучилищна и начална училищна педагогика – задочно обучение

Социална педагогика – задочно обучение

Специална педагогика – задочно обучение

bg_BGБългарски