СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 2020 – 2021

Магистърска програма:      Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна  (държавна поръчка и платено обучение)

Начало – от зимен семестър

 Ръководител:  гл. ас. д-р Венцислава Стоянова

тел.: 02 9706 234

e-mail: vhstojanov@uni-sofia.bg

 

Магистърската програма задълбочава и профилира уменията за изучаване и практическо прилагане на спецификата на визуалното възприятие, отношението към знаковия характер на изобразителното изкуство. Тя е ориентирана към бакалаври с художествено образование, които притежават правоспособност да упражняват професия „учител“.

Магистърската програма Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство предлага по-тясна специализация в различни художествено – практически области – книга и печатна графика, иконопис, мултимедия, съвременни изобразителни техники. В програма е адекватен балансът на теоретични и практически дисциплини. Реализацията на дипломираните магистри по педагогика и семиотика на изкуството е свързана с дейността на педагози по изобразително изкуство във всички степени на общообразователното училище, извънкласно и неформално образование, във всички специализирани художествени училища – училища с разширено изучаване на изобразително изкуство, детски школи по изобразително изкуство; като сътрудници в издателската дейност (графичен дизайн, оформител, илюстратор) в областта на мултимедията – web – дизайнер, интерактивен дизайнер; сътрудници към различни художествени и музейни институции, в обществени, държавни и общински структури, свързани с работа в областта на културата и художественото образование.

Прием: Кандидатите, явяващи се за местата, субсидирани от държавата, полагат изпит Събеседване, на който представят  портфолио, съдържащо авторски художествени разработки, а за платената форма на обучение, приемът е на базата на успеха от дипломата за висше образование.

 

Магистърска програма:      Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други
професионални направления)

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна  (платено обучение)

Начало – от зимен семестър

 Ръководител:  проф. д-р Бисера Вълева

тел.: 02 9706 263

e-mail: vuleva@uni-sofia.bg

 

Магистърска програма Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления) е ориентирана към бакалаври, завършили различни специалности, но без придобита  учителска правоспособност в областта на преподаването на изобразително изкуство, които имат подчертан интерес към пластичните изкуства, към спецификата на визуалното възприятие, с отношение към знаковия характер на изобразителното изкуство.

Магистърската програма Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство предлага по-тясна специализация в различни художествено – практически области – книга и печатна графика, иконопис, мултимедия, съвременни изобразителни техники.

В програма е адекватен балансът на теоретични и практически дисциплини.

Реализацията на дипломираните магистри по педагогика и семиотика на изкуството е свързана с дейността на преподаватели по изобразително изкуство във всички степени на общообразователното училище, извънкласно и неформално образование, във всички специализирани художествени училища – училища с разширено изучаване на изобразително изкуство, детски школи по изобразително изкуство; като сътрудници в издателската дейност (графичен дизайн, оформител, илюстратор) в областта на мултимедията – web – дизайнер, интерактивен дизайнер; сътрудници към различни художествени и музейни институции, в обществени, държавни и общински структури, свързани с работа в областта на културата и художественото образование.

Прием: Формата на обучение е платена. Записването се извършва въз основа на успех от дипломата за висше образование и след заплащане на таксата за обучение.

bg_BGБългарски