Музика и мултимедийни технологии

В катедра „Музика“ се провежда обучение в специалностите „Музика“ в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…. и специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“  по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство. През годините първоначално катедрата се е наричала „Естетическо възпитание“, след това „Педагогика на изкуствата“, а от 2006 година е структурирана и катедра „Музика“. Академичният състав на катедра „Музика“ включва 14 преподаватели на основен трудов (2 професори, 5 доценти, 5 главни асистенти и  2 асистенти), 9 от които със защитени докторски степени в направления 8.3 Музикално и танцово изкуство, 1.3 Педагогика на обучението по… , както 2.1 Филология. Застъпването на три професионални направления гарантира широко профилното обучение в специалностите на катедра „Музика“.

Преподавателски състав:

проф. д-р Адриан Георгиев

Ръководител катедра Музика
Кабинет 219         тел. 02 9706 245

Преподавани дисциплини:
Компютърна музикална грамотност
Музикални компютърни технологии
Миди аранжимент и VSTi
Виртуални студийни технологии
Тонрежисура
Основи на музикалните компютърни технологии
Методика на обучението по музика
Дидактика на музиката

Линк към Авторите:

Електронен адрес: aggeorgiev@uni-sofia.bg
Приемно време: Четвъртък 10.00-11.00 ч. – Студио 4, блок 2

проф. д-р Ганка Неделчева

Преподавани дисциплини:
Пиано

Линк към Авторите:

Електронен адрес: nedelcheva@uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник и четвъртък 15.00 – 16.00 ч., каб. 526

Проф. д-р Емилия Евгениева

Преподавани дисциплини:

Дизонтогенеза на езика и речта
Теория и методика на обучението по български език и литература,
Практикум по литература за логопеди
Специфика на езиковото обучение при деца със специални образователни потребности
Мениджмънт на дейностите в класната стая

Линк към Авторите:

Електронен адрес:  e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник и четвъртък 15.00 – 16.00 ч., каб. 526

 

доц. д-р Росица Тодорова

Преподавани дисциплини:
Пиано и Полифония

Линк към Авторите:

Електронен адрес: rctodorova@uni-sofia.bg
Приемно време: вторник от 10 до 12 ч., Блок 2, ет. 5, каб. 524

доц. д-р Таня Казанджиева

Преподавани дисциплини:
Литература за деца
Литература и медии
Български фолклор
Културна и социална антропология

Линк към Авторите:

Електронен адрес: tkazandzhi@uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник 16.00 – 18.00 ч. – каб. 220

доц. д-р Боряна Мангова

Преподавани дисциплини:
История на музиката
История на българската музика
Източноправославна музика

Линк към Авторите:

Електронен адрес: bmangova@uni-sofia.bg
Приемно време: Понеделник 11.00 – 13.00 ч. – Фонотека, бл. 2

доц. д-р Веселин Караатанасов

Преподавани дисциплини:
Музикален анализ
Инструментознание
Електроакустични музикални инструменти
Компютърен нотопис и приложна оркестрация

Линк към Авторите:

Електронен адрес: w.karaatanassov@uni-sofia.bg
Приемно време: Понеделник 11.00 – 13.00 ч. – Фонотека, бл. 2

доц. д-р Христо Карагьозов

Преподавани дисциплини:
Акустика
Звукотехника
Аудио постпродукция и мастеринг
Съраунд продукция
История на изкуството
Музикална естетика

Линк към Авторите:

Електронен адрес: h.karagyozov@uni-sofia.bg
Приемно време: четвъртък 14.30 – 16.30 ч., студио 5,  бл.2

гл. ас. д-р Силвана Карагьозова

Преподавани дисциплини:
Аудиовизуален дизайн
Мултимедията в часа по музика
Музика и реклама
Постпродукция за видео
Увод в графичния дизайн
Афтър ефекти и 2D композитинг
Подкаст и влог технологии

Линк към Авторите:

Електронен адрес: skkaraguoz@uni-sofia.bg
Приемно време: понеделник - 10-12, вторник - 10 -12, МКЦ, Блок 2

гл. ас. д-р Десислава Тилева

Преподавани дисциплини:
Хармония с аранжимент
Солфеж
Елементарна теория на музиката
История на джаза

Линк към Авторите:

Електронен адрес: ditileva@uni-sofia.bg
Приемно време: понеделник от 12ч до 14ч,  стая 506, бл.2, Вторник от 11ч до 13ч,бл.2, стая 506

гл. ас. д-р Ралица Димитрова

Преподавани дисциплини:
Методика на обучението по музика
Дидактика на музиката
Задължително пиано

Линк към Авторите:

Електронен адрес:  r.dimitrova@fnoi.uni-sofia.bg
Приемно време: понеделник- 9- 11ч.ФНОИ, ст. 219, вторник- 12- 14  бл.2, ст.525

гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова

Преподавани дисциплини:
Методика на обучението по музика в предучилищна възраст
Текуща учебна практика в предучилищна възраст
Хоспетиране в предучилищна възраст
Музикално-педагогически иновации
ЕТМ и солфеж
Музикален мениджмънт
Съвременни направления в музиката и изкуствата

Линк към Авторите:

Електронен адрес: karaminkov@uni-sofia.bg
Приемно време: вторник - 14:00 - 16:00 каб. 220, ФНОИ, сряда - 13:00 - 15:00 блок 2, кабинет на преподавателя

гл. ас. д-р Марина Апостолова

Преподавани дисциплини:
Дирижиране
Хорознание, хорово пеене
Курсов хор

Линк към Авторите:

Електронен адрес: mgapostolo@uni-sofia.bg
Приемно време: вторник 12:30 -16:30ч. четвъртък 12.00 – 14.00 ч.   бл.2 зала 518

гл. ас. д-р Рая Ковачева

Преподавани дисциплини:
Музикален фолклор
Българска фолклорна култура
Съвременен музикален фолклор
Камерен ансамбъл/хор
Теренна фолклористика
Български фолклорен календар
Балкански фолклор
Дешифриране на музикален фолклор

Линк към Авторите:

Електронен адрес: rajask@uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник от 16 до 18 в 506, бл. 2 и четвъртък от 11 до 13 ч. Фонотека бл. 2

ас. д-р Мария Радева

Преподавани дисциплини:

Звуков дизайн
Музика и реклама
Музикален редактор в медиите
Дублаж

Линк към Авторите:

Електронен адрес: mrradeva@uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник и четвъртък 12-14 часа, студио 2, бл. 2

ас. Емануела Крондева

Преподавани дисциплини:

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Музикална компютърна грамотност
Електронни клавишни  инструменти
Миди аранжимент и VSTi
Музикален редактор в медиите

Линк към Авторите:

Електронен адрес: krondeva@uni-sofia.bg
Приемно време: Сряда – 15.00-17.00 ч. Студио 2, бл.2, Петък – 15.00-17.00 ч. Студио 4, бл.2

Петя Русева

Инспектор „Учебна дейност“

Телефон: 02/ 970 62 46

Електронен адрес: p.ruseva@fppse.uni-sofia.bg

en_USEnglish