СЪОБЩЕНИЕ за новозаписаните студенти в Магистърска програма: Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност), 1 курс, задочно платено обучение, уч.2020/2021 г.

Уважаеми колеги,
Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020 г. ви уведомяваме, че на 04.11.2020 г. (сряда) ще бъдат проведени присъствени срещи относно информация за онлайн обучението през зимния семестър, в откритото пространство на клуб-кафе на ФНОИ (бул. Шипченски проход № 69А – пред сградата на факултета) при следния график:

ПЪРВА ГРУПА: 04.11.2020 г. от 9.00 часа
ВТОРА ГРУПА: 04.11.2020 г. от 9.30 часа
ТРЕТА ГРУПА: 04.11.2020 г. от 10.00 часа
ЧЕТВЪРТА ГРУПА: 04.11.2020 г. от 10.30 часа
ПЕТА ГРУПА: 04.11.2020 г. от 11.00 часа

По-подробна информация ще получите на пощата на курса

Разпределението на студентите в групи можете да видите на списъка (ТУК)

Присъствието не е задължително. Ще получите потребителските си имена в електронната поща на курса.

Информация за магистърска програма Ранно чуждоезиково обучение в началните класове

Уважаеми студенти от магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове,

Вашите учебни занятия през зимния семестър ще се проведат чрез дистанционни средства, съгласно Заповед на Ректора № РД 19-307/31.07.2020 г., касаеща обучението на студентите в задочна форма на Софийския университет. В тази връзка се предвижда първа присъствена среща със студенти и преподаватели, на която ще бъдат дадени указания за начина на провеждането на занятията. Тази среща ще се проведе във Факултета по науки за образованието и изкуствата на 07.11.2020 от 10.00 ч., зала 400

Разписите за зимния семестър може да намерите също на сайта на ФНОИ (ТУК).

График за първа присъствена среща на новоприетите магистри към специалност Логопедия

Съобразно Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (точка I.2), Деканският съвет на ФНОИ реши, считано от 29.10.2020 г., да бъдат преустановени присъствените занятия на студентите.

Поради това присъствените срещи с магистрите от първи курс към специалност Логопедия ще бъдат проведени на открито, в пространството пред кафето към Факултета, на 12 ноември по следния график:

9,30 ч. Комуникативни нарушения на развитието (целия курс)
10,30 ч. Логопедия редовно обучение (целия курс)
11,30 ч. Логопедия задочно обучение, I група
12,15 ч. Логопедия задочно обучение, II група
13,00 ч. Логопедия задочно обучение, III група

За да видите разпределението на студентите от задочното обучение по групи, кликнете ТУК.
На срещите ще присъстват курсовите ръководители и инспекторът на катедрата.

Информация за магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

Уважаеми студенти от магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност),

Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020 г. ви уведомяваме, че на 09.11.2020 г. (понеделник) ще бъдат проведени присъствени срещи в откритото пространство на клуб-кафе на ФНОИ (бул. Шипченски проход № 69А – пред сградата на факултета) по следния график:

ПЪРВА ГРУПА: 09.11.2020 г. от 10.00 часа
ВТОРА ГРУПА: 09.11.2020 г. от 11.00 часа
ТРЕТА ГРУПА: 09.11.2020 г. от 12.00 часа
ЧЕТВРЪТА ГРУПА: 09.11.2020 г. от 13.00 часа
ПЕТА ГРУПА: 09.11.2020 г. от 14.00 часа

Разпределението на студентите в групи можете да видите на списъка (ТУК)

Разписите за зимния семестър може да намерите също на сайта на ФНОИ (ТУК). Занятията започват на 10.11.2020 г.

Информация за магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили други специалности)

Уважаеми студенти от магистърска програма „Начална училищна педагогика“ (за завършили други специалности),

Във връзка със Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2) и решение на Деканският съвет на ФНОИ от 28.10.2020 г. ви уведомяваме, че на 11.11.2020 г. (сряда) ще бъдат проведени присъствени срещи в откритото пространство на клуб-кафе на ФНОИ (бул. Шипченски проход № 69А – пред сградата на факултета) по следния график:

ПЪРВА ГРУПА: 11.11.2020 г. от 10.00 часа
ВТОРА ГРУПА: 11.11.2020 г. от 11.00 часа
ТРЕТА ГРУПА: 11.11.2020 г. от 12.00 часа
ЧЕТВРЪТА ГРУПА: 11.11.2020 г. от 13.00 часа
ПЕТА ГРУПА: 11.11.2020 г. от 14.00 часа
ШЕСТА ГРУПА: 11.11.2020 г. от 15.00 часа

Разпределението на студентите в потоци и групи можете да видите ТУК.

Разписите за зимния семестър са в процес на подготовка, като обучението ще стартира на 16 ноември и ще бъде с продължителност около 1 месец (следете сайта на ФНОИ за качването на разписите ТУК).

Срещите на 11.11.2020 ще се проведат при спазване на противоепидемиологичните санитарно-хигиенни изисквания.

Безплатни консултации за служители на ФНОИ

За  служители на ФНОИ се  предлагат безплатни консултации с проф. Костадин Костов, по здравословни проблеми свързани с гръбначният стълб, опорно-двигателният апарат и сърдечно-съдовата система.

Консултациите се провеждат в Центъра за кинезитерапия, всяка сряда от 16 до 17 часа. Желателно е предварително записване на тел: 0877178921

Общо събрание на студентите и докторантите във Факултета

Уважаеми колеги,ФСС при ФНОИ Ви кани на Общо събрание на студентите и докторантите във Факултета, за да попълним квотата на  делегатите студенти и докторанти в Общото събрание на ФНОИ! Ако се интересувате от бъдещето на Факултета и искате да бъдете част от неговото развитие, заповядайте на 06 октомври, от 17 часа, в зала 230-та.
Очакваме Ви!

Допълнителна информация за Студентски практики – фаза 2.

Студентски практики – фаза 2 е проект на Министерството на образованието и науката. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е партньор в проекта, което дава възможност на всички студенти да осъществят платен стаж от 240 астрономически часа. Възнаграждението е в размер на 600лв и се усвоява след успешно реализирана работа.
За повече информация относно възможностите за включване:
Функционален експерт за ФНОИ – ас. д-р Мария Валявичарска
Контакт: 0887 592 273
Имейл: mvalyavicharska@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време за студенти:  Понеделник от 14-16ч.Четвъртък от 11-13ч.
https://praktiki.mon.bg/

РЪКОВОДСТВА

1. Ръководство за студенти
2. Ръководство за академични наставници
3. Декларация за COVID – 19 за кандидатсващи студенти 

Учебните занятия на студентите от редовна форма на обучение през зимен семестър на учебната 2020-2021 г.. ще се проведат чрез дистанционни средства

Учебните занятия на студентите от редовна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата, съгласно решение на Факултетния съвет на ФНОИ от 24.09.2020 г.  и Заповед на Ректора № РД 19-343/16.09.2020 г., ще се проведат чрез дистанционни средства, по предварително изготвените разписи за обучение на студентите – редовно обучение за зимен семестър на уч.2020/2021 г.

Съгласно Решението на Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата се предвижда присъствена среща със студентите, редовно обучение по специалности и курсове /разпределени по групи, специално за срещите/    /ВИЖ ТУК/ , на които срещи ще бъде дадено указание за провеждане на занятията.

Срещите ще се проведат при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Студентите са разпределени за срещите в залите в групи при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя на местата в помещенията.

Всеки студент е длъжен да се яви в добро здраве, с лични предпазни средства – маска и ръкавици.

Записване на новоприетите студенти в ОКС Магистър за учебната 2020-2021 г.

Записването на кандидатите приети на Второ класиране (за места с платено обучение) ще се извърши от 09.10 до 13.10.2020 г. от 09 до 17 часа по график, който може да видите ТУК, в сградата на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

1. Диплома за предходно завършено висше образование (ОКС Бакалавър) (оригинал). При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя.
2. Диплома (оригинал) и копие на дипломата за завършено средно образование. При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя.
3. Лична карта
4. Студентска книжка (закупува се на място във Факултета)
5. Формуляр за записване на новоприети студенти.
6. Платежни документи за: платена по банков път семестриална такса.
Размерът на ГОДИШНИТЕ такси можете да видите:
За места с платено обучение ТУК
7. Договор за обучение срещу заплащане – 2 екземпляра
8. Декларация за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение не навършили 26 години) – декларацията се попълва и се разпечатва.
9. Снимки за документи – 2 бр.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ПО БАНКОВ ПЪТ КАКТО СЛЕДВА:
 С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”
БНБ – централно управление – за всички студенти
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
специалност
факултет

Записването на кандидатите приети на Първо класиране (за места субсидирани от държавата) ще се извърши на 29.09.2020 г. от 10 до 16 часа в сградата на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Кабинет 201 – инспектор Антоанета Ананиева
За магистърски програми:
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства

Кабинет 603 – инспектор Милка Белева
За магистърски програми:
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
Педагогика на масовата и художествена комуникация
Музикална педагогика
Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

Кабинет 205 – инспектор Михаела Димитрова
За магистърски програми:
Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия)
Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

1. Диплома (оригинал) и копие на дипломата за завършено средно образование. При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя.
2. Лична карта или нотариално заверено пълномощно
3. Студентска книжка
4. Формуляр за записване на новоприети студенти.
5. Платежни документи за: платена по банков път семестриална такса.
Размерът на ГОДИШНИТЕ такси можете да видите:
За места субсидирани от държавата ТУК
За места с платено обучение ТУК
8. Декларация за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение не навършили 26 години) – декларацията се попълва и се разпечатва.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ПО БАНКОВ ПЪТ КАКТО СЛЕДВА:
 С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”
БНБ – централно управление – за всички студенти
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
специалност
факултет