СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ“

КУРСЪТ ПО СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ“, КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“, ПОДГОТОВКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.01.2020 ОТ 9.00 В ЗАЛА 601.

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕМА „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

НАЧАЛОТО НА КУРСА ПО СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕМА „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“, КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“, ПОДГОТОВКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, ЗАПОЧВА НА 18.01.2020 И 19.01.2020 ОТ 9.00 В ЗАЛА 601.

Уважаеми абсолвенти от Випуск 2019 г. – бакалавърска степен

Получаването на дипломите за степен бакалавър на студентите, дипломирани през 2019 г. ще се проведе на 11.02.2020 г. от 11 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ – Ректорат.

Всички абсолвенти трябва да бъдат пред Аулата на 11.02.2020 г. в 9 часа за получаване на тогите. Потвърждаване за присъствие на Промоцията на Випуск 2019 се прави при инспекторите студенти на ФНОИ до 27.01.2019 г.

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година.

Срок за подаване на документи: от 20 февруари до 6 март 2020г.

Повече информация ТУК

График за начало на обучението в ОКС Магистър

СРЕЩА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГРАФИК ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР за студентите от магистърски програми „Музикална педагогика“ и „Виртуални студийни технологии и тонрежисура“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.11.2019 г. (Сряда) в 13:00 часа на бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок № 2, ет. 5, зала „Фонотека“.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 14.11.2019, В ЗАЛА 230 НА ФНОИ. НАЧАЛЕН ЧАС – 9.00. ЛЕКЦИИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ДНИТЕ ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК, СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ОТ 14.11.2019 г.  ДО 22.12.2019 г.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ /, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР. Първият блок лекции ще се проведе на 08, 09 и 10.11.2019, В ЗАЛА 230 НА ФНОИ. НАЧАЛЕН ЧАС – 9.00.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.11.2019, 16.11.2019, 17.11.2019, 22.11.2019, 23.11.2019, В ЗАЛА 601 НА ФНОИ. НАЧАЛЕН ЧАС – 9.00.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.11.2019, 30.11.2019, 01.12.2019, 06.12.2019, 07.12.2019, 08.12.2019, 13.12.2019, 14.12.2019, В ЗАЛА 601 НА ФНОИ. НАЧАЛЕН ЧАС – 9.00.

ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН /2 СЕМЕСТЪРА/ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН /3 СЕМЕСТЪРА/, ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 4.11.2019 Г.

Лекциите на първи курс в магистърска програма Логопедия (за бълг. граждани, завършили други специалности), задочно обучение ще започнат на 15.11.2019 г. от 09.00 ч. в зала 403.

Лекциите на първи курс в магистърска програма Специална педагогика (за завършили други специалности), задочно обучение ще започнат на 30.11.2019 г. от 10.00 ч. в ресурсен център.

Лекциите на първи курс в магистърска програма Логопедия (за бълг. граждани, завършили други специалности), редовно обучение ще започнат на 13.11.2019 г. от 09.00 ч. в зала 319.

Лекциите на първи курс в магистърска програма Комуникативни нарушения на развитието, редовно обучение ще започнат на 14.11.2019 г. от 13.00 ч. в зала 319.

Разписи на занятия

Съобщение

КУРСЪТ ПО СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ „МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ“, КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“, ПОДГОТОВКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА И ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.11.2019 ОТ 9.00 В ЗАЛА 601.

Съобщение

НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕМА „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“, КЪМ КАТЕДРА „ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА“, ПОДГОТОВКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, , ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.11.2019 ОТ 9.00 В ЗАЛА 301.

Покана за Общо събрание на ФНОИ

На 31.10.2019 г. от 10,00 часа в зала 230

Се свиква

Общо събрание на Факултета по науки за образованието и изкуствата

при следния дневен ред:

  1. Избор на Мандатна комисия, Комисия по предложенията за органи на управления на факултета и Комисия по провеждане на изборите.
  2. Избор на Комисия по атестирането.
  3. Избор на председател и зам. председател на ОС на ФНОИ.
  4. Отчетен доклад на Декана за мандатния период.
  5. Избор на Декан.
  6.  Избор на Факултетен съвет.

Регистрация на членовете на Общото събрание започва от 9,00 ч.

Кандидатури за Декан на ФНОИ, мандат 2019-2023:

проф. д-р Адриан Георгиев
доц. дпн Милен Замфиров