ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – СЕПТЕМВРИ 2020 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

15 СЕПТЕМВРИ 2020г.:
ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ  НАЧАЛО 9.00:

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА- РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ (БАКАЛАВРИ)  – ЗА ЧАСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

16 СЕПТЕМВРИ 2020г. – НЕПРИСЪСТВЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРАКИКО – ПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ КЛИКНИ ТУК

17 СЕПТЕМВРИ 2020г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

18 СЕПТЕМВРИ 2020г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК
ПЕДАГОГИКА  НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Студентите за присъствените държавни изпити трябва да бъдат в сградата на Факултета в  8,10 ч., като всеки от тях задължително трябва да носи лични предпазни средства: маска и ръкавици.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия:  от 9 септември до 11 септември 2020 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. септември 2020 г. подават електронно на е-мейла на съответния инспектор-студенти, заявление за допускане до държавен изпит. След направена справка от страна на инспектора-студенти за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез е-мейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор – студенти  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит.

Eлектронните адреси на инспекторите – студенти са:
Ася Попова –a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg

ГРАФИК НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ ВЪВ ФНОИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ НЕПРИСЪСТВЕНО ПРЕЗ ЮЛСКАТА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – 2020

Ι. Държавни практико-приложни изпити, които ще се проведат във виртуална класна стая в платформата Мудъл:

● Държавен практико-приложен изпит за специалност „Специална педагогика“, ОКС „Бакалавър“-  на 6.07.2020г. от 10.00ч. и на 7.07.2020 г. от 10.00ч.   –
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=41930

● Държавен практико-приложен изпит за специалност „Логопедия“, ОКС „Бакалавър“ –  на 6.07.2020г. от 9.00ч.; на 7.07.2020 г. от 9.00ч. и на 8.07.2020 г. от 9.00ч.  –   https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42294

● Държавен практико-приложен изпит за специалност „Музика“, ОКС „Бакалавър“ – на 7.07.2020 г. от 11.00ч.   – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42295

ΙΙ. Държавни практико-приложни изпити, които ще се проведат дистанционно чрез оценяване на предварително качени от студентите изпитни материали в съответната директория в Мудъл в периода 6.07.2020г. – 9.07.2020г.:

● Държавен теоретико-практически изпит за специалност „Изобразително изкуство“, ОКС „Бакалавър“ – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42296

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика (за част „Предучилищна педагогика)“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“  – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42297

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър“ –
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42252

● Държавен практико-приложен изпит – специалност „Педагогика на масовата и художествената комуникация“, редовно обучение, ОКС „Бакалавър” – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42254

● Държавен практико-приложен изпит –  магистърска програма „Предучилищна педагогика“ /за завършили други специалности/ –
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42256

● Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Предучилищна педагогика“ /за завършили педагогически специалности и специалисти с учителска правоспособност/  – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42255

● Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ /след професионален бакалавър/
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42298

Изпитна сесия юни – септември 2019-2020 – график

Редовно обучение:

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЛОГОПЕДИЯ

ММТТ

МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КАМУНИКАЦИЯ

МУЗИКА

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Задочно обучение:

Предучилищна и начална училищна педагогика – задочно обучение

Социална педагогика – задочно обучение

Специална педагогика – задочно обучение

Срокове за подаване на текстове за списания на ФНОИ

Колеги, 

Интернет страниците на новосъздадените списания на ФНОИ (“Педагогически изследвания”, „Специална педагогика и логопедия“ и „Визуални изкуства и музика”) вече са активни, като срокът за подаване на текстове е  до 30 юни 2020 г. 

Заявките могат да бъдат подавани през системата на съответните списания или на имейлите на изданията, посочени в контактите. Заявените  текстове подлежат на анонимно рецензиране.

График за допълнителната поправителна сесия за всички студенти от 4 курс

Графикът на допълнителната поправителна сесия от 4 до 16 юни 2020 г., за всички студенти от 4 курс, които ще се дипломират през 2020 г., може да видите ТУК

Курсове в Мудъл, в които ще се провеждат изпитите:

Необходимо е студентите да се самозапишат с ключ: 1235

Изпити при доц. д-р Марина Пиронкова – юни 2020

Изпити при проф. Лучия Малинова – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р. Марина Апостолова – юни 2020

Изпити при доц. д-р Татяна Борисова – юни 2020

Изпити при доц. д-р Анна Георгиева – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Ралица Димитрова – юни 2020

Изпити при доц. д-р Росица Тодорова – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Илияна Симеонова – юни 2020

Изпити при ас. Далия Ал-Халил – юни 2020

Изпити при проф. д-р Лаура Димитрова – юни 2020

Изпити при проф. д-р Стефан Алтъков – юни 2020

Изпити при доц. Снежина Бисерова – юни 2020

Изпити при проф. д-р Елена Джамбазова – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Любка Алексиева – юни 2020

Изпити при проф. д-р Цецка Коларова – юни 2020

Изпити при ас. Гергана Христова – юни 2020

Изпити при ст. преп. Ванина Петрова – юни 2020

Изпити при проф. д-р Бисера Вълева – юни 2020

Изпити при ас. Гергана Минковска – юни 2020

Изпити при доц. д-р Розалина Енгелс – Критидис – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова – юни 2020

Изпити при доц. д-р Екатерина Софрониева – юни 2020

Изпити при доц. д-р Данка Щерева – юни 2020

Изпити при гл. ас. д-р Елена Делева – юни 2020

Изпити при доц. дпн Милен Замфиров – юни 2020

Изпити при доц. д-р Николай Цанев

Изпити при гл. ас. д-р Александър Ранев – юни 2020

Изпити за студентите от Специалност Музика
в този курс ще изпитват следните преподаватели: проф. д-р Адриан Георгиев, проф. д-р Ганка Неделчева, ас. Десислава Бакалова, гл. ас. д-р Хр. Карагьозов, проф. Лозанка Пейчева, гл. ас. д-р Боряна Мангова, гл. ас. В. Караатанасов, ас. Десислава Тилева, доц. д-р Таня Казанджиева

ПРИСЪСТВЕНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ЮЛИ 2020 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“ И “МАГИСТЪР”

Присъствената държавна изпитна сесия през месец юли 2020г. ще се проведе при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Завършващите студенти ще бъдат разпределени в зали при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя места в помещенията. Всеки студент е длъжен да се яви в добро здраве, с лични предпазни средства – маска и ръкавици.
Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 8,00 ч.; завършващите с дипломна защита – в 8.30ч., а явяващите се на устен държавен изпит – в 9.30ч.
С оглед дезинфекцирането на сградата, изпитите са планирани през ден, при следния график:

6 ЮЛИ 2020:

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ (ЗА ЧАСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“): НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно обучение (БАКАЛАВРИ)

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

8 ЮЛИ 2020:

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ*: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“
„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/
„НАЧАЛНА  УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

*Държавните практико-приложни изпити на специалностите към катедра „Начална училищна педагогика“ (без частта „Предучилищна педагогика“ към специалност ПНУП) ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на специалности към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. Моля, очаквайте допълнителна информация във връзка с графика и електронните адреси на провеждането.

10 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ редовно обучение (БАКАЛАВРИ) 
ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  задочно обучение (БАКАЛАВРИ)

13 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“  
„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“
„ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ“

15 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно и задочно обучение
„ЛОГОПЕДИЯ“
„ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“
„МУЗИКА“

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„МУЗИКАЛНИ И МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ“ (ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ, три семестъра)

17 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно  и задочно обучение

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“
„ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ“

УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

СПЕЦ. „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“, ОКС БАКАЛАВЪР:  НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

20 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА –  ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00ч.


„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/


УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

МУЗИКА“ – ОКС БAКAЛАВЪР: НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

22 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

24 ЮЛИ 2020:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС МАГИСТЪР:   НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

„ЛОГОПЕДИЯ“  редовно и задочно обучение
„СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – задочно обучение

27 ЮЛИ 2020:

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

Защитите са за всички студенти от магистърски програми във ФНОИ, завършващи с разработването на дипломна работа. Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове – моля, вижте ТУК.

Внимание: Дипломантите, чиито дипломни работи за преминали успешно тази процедура преди отложената мартенска държавна изпитна сесия, на 29 и 30 юни 2020г. директно депозират 2 бр. дипломна работа на хартиен носител при инспекторите на съответните катедри, където в същия срок подават и заявление за допускане до защита.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия:
от 22 юни до 30 юни 2020 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. юли 2020 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК за ОКС Бакалавър и ТУК за ОКС Магистър. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор  „Студенти“  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Eлектронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:

Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева – m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Михаела Димитрова – mihaelazd@uni-sofia.bg.

Уебинари за студенти

Уважаеми колеги,

Във връзка с направени проучвания и изразени чрез тях очаквания ще бъдат организирани уебинари за студенти.  

Студентите могат да се запишат до 3.06 (сряда), 12:00 часа (на обяд) на адрес: https://survey.uni-sofia.bg/mod/questionnaire/preview.php?id=56 за участие в следните уебинари: 

Проблеми, свързани с авторството и автентичността на студентите при изпитване. Нормативни, технологични и педагогически аспекти на феномена плагиатство, четвъртък, 4.06.2020 г. (четвъртък), 14 часа

Мудъл за студенти, петък, 5.06.2020 г. (петък), 17 часа

Първите 80 записали се ще получат връзка към конкретния уебинар допълнително. Достъп до записи от уебинарите ще бъдат предоставен на всички студенти в последствие. Уебинарите имат отношение към предстоящите семестриални писмени изпити и изпити във виртуална класна стая, както и защити на магистърски тези  и за студентите е важно да се познават технологичните, педагогически и нормативите аспекти на измамите и плагиатството при онлайн изпитване, за да избегнат негативни за тях последици от тези изпити.

Допълнителна поправителна сесия за всички студенти от 4 курс

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява допълнителна поправителна сесия в срок от 4 до 16 юни 2020 г., за всички студенти от 4 курс, които ще се дипломират през 2020 г.

Студентите, които не са успели да си подадат заявления в предварително обявения срок до 16.03.2020 г. /присъствено/ във Факултета, могат да го направят електронно, като изпращат заявленията си на съответния електронен адрес на инспекторите – студенти в срок от 26 до 28 май 2020 г.: Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg; Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg; Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg; Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg .

Заявление за явяване на изпит/и може да изтеглите тук

Графикът на изпитите ще бъде изготвен в срок до 3 юни 2020 г. и обявен на сайта на Факултета.

Всички изпити ще се провеждат дистанционно!

Процедурата по издаването на протокол за изпит от допълнителната поправителна сесия за студентите от 4 курс е следната:

  • Студентът заплаща такса от 30 лв. за всеки от изпитите, с които е записан условно за 4 курс за учебната 2019/2020 г., а студенти,  които е трябвало да се дипломират през учебната 2018/2019 г. или преди това, но имат да полагат семестриални изпити, за всеки от тях заплащат по 50 лева – с банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

БНБ – централно управление – за всички студенти
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е:
BN BG BG SD,

 като в превода се посочват три имена, факултет, специалност, факултетен номер; на основание се посочва: за издаване на протокол. С едно банково платежно нареждане може да се заплатят всички изпити на даден студент;

  • Студентът изпраща имейл на съответния инспектор за издаване на необходимия протокол /протоколи/, като  прилага /сканирано или снимано  банковото бордеро/ за платената сума за съответния протокол /протоколи/;
  • Инспекторът – студенти създава протокола /протоколите/;
  • След провеждане на изпита, съответният преподавател нанася оценката в СУСИ и изпраща протокола /протоколите/ за одобрение от инспектора – студенти.

Новини относно ситуацията с COVID-19

Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

РЕШЕНИЯ НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ФНОИ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД–19-179 /21.05.2020 НА РЕКТОРА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Филиална библиотека ФНОИ отваря от 1 юни при ограничен режим, спазване на стриктни здравно-хигиенни изисквания и онлайн предварителни заявки

Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Заповед на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков за удължаване срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 25 май 2020 г.

Писмо от Декана на ФНОИ доц. дпн Милен Замфиров относно организацията на учебния процес във факултета. (02.04.2020)

Писмо от Декана на ФНОИ доц. дпн Милен Замфиров относно организацията на учебния процес във факултета.

Заповед на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков за удължаване срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 10 май 2020 г.

Дистанционни учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Заповед на ректора на Софийския университет № РД-19-139/13.03.2020 г. с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

Във връзка със Заповед на Ректора № РД-19-139/13.03.2020 г. за преустановяване на учебните занятия, провеждането на държавните изпити от мартенската сесия се отлага за неопределено време.