SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables27.2.2020 г.
ro_leten_sem_2019-2020_6.mfw  

ФНПП

Специалност
Графичен дизайн, ІІI курс, VI сем. Графичен дизайн, ІІ курс, ІV сем. Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
ИИ,III курс,VI сем. ИИ,II курс,IV сем. ИИ,I курс,II сем.
Логопедия III курс,VI сем. Логопедия,II курс,IV сем. Логопедия,I курс,II сем.
ММТТ III курс, VI сем. ММТТ ІІ к. IV сем. ММТТ, Ікурс, ІІсем.
МПХК,III курс,VI сем. МПХК, IІ курс, IV сем. МПХК, I курс, II сем.
Музика,III курс,VI сем. Музика, II курс,IV сем. Музика, I курс,II сем.
НУПЧЕ,III курс,VI сем. НУПЧЕ,II курс,IV сем. НУПЧЕ,I курс,II сем.
ПНУП,III курс,VI сем. ПНУП,II курс,IV сем. ПНУП,I курс,II сем.
ПУПЧЕ,III курс,VI сем. ПУПЧЕ,II курс,IV сем. ПУПЧЕ,I курс,II сем.
Соц. п-ка,II курс,IV сем. Соц. п-ка,I курс,II сем. Соц. п-ка,III курс,VI сем.
Спец. п-ка,III курс,VI сем. Спец. п-ка,IІ курс,IV сем. Спец. п-ка,I курс,II сем.
ФВС,III курс,VI сем. ФВС,II курс,IV сем. ФВС,I курс,II сем.
Преподаватели
гл. ас. Антоан Божинов доц. д-р А. Георгиева х. пр. Аспарух Мачирски
проф. дмн Анастасия Пастирова доц. д-р А. Попова доц. д-р А. Трошева
доц. А. Хиджов доц. д-р А. Цоловска проф. д-р Адр. Георгиев
гл. ас. д-р Ал. Ранев Ангел Добрев проф. дизкн Ант. Анчева
проф. дн Б. Ангелов проф. д-р Б. Вълева Б. Дончева
гл.ас. д-р Б. Мангова доц. д-р Б. Туманова проф. Б. Филчев
проф. В. Гюрова проф. дфн Валери Динев гл. ас. д-р Веселин Караатанасов
ст.пр. Ванина Петрова гл. ас. д-р В. Стоянова гл. ас. д-р Василка Баничанска
проф. дпн Вл. Радулов ас. Георги Георгиев гл. ас. д-р Г. Георгиева
доц. д-р Г. Игнатов доц. д-р Г. Кирова ас. Гергана Минковска
ас. д-р Г. Михайлова проф. Г. Неделчева ас. д-р Г. Христова
ас. Гюнер Пасаж д-р Д. Андонова гл. ас. д-р Д. Атанасов
ас. Д. Бакалова доц. д-р Даниела Бобева доц. дн Д. Данов
гл. ас. д-р Д. Игнатова доц. д-р Димо Кръстев ас. д-р Деница Кръстева
гл. ас. д-р Донка Петрова х. пр. Д. Стоева гл. ас. д-р Десислава Тилева
доц. д-р Д. Щерева ас. д-р Далия Ал Халил проф. Диана Попова
доц. д-р Евгени Йорданов докт. Евгения Роева доц. д-р Ек. Софрониева
проф. Ел.Джамбазова гл.ас. д-р Елена Делева доц. д-р Ем. Евгениева
Гл. ас. д-р Ем. Кабакова д-р Ем. Стоилова д-р Ж. Дичев
проф. д-р Здр. Лалчев хон. ас. Иво Андровски Ивелина Димитрова
доц. д-р И. Пелтекова доц. Ив. Бардов гл.ас. д-р Ив. Душков
гл. ас. д-р Ив. Кърпарова ас. Ив. Симеонов проф. д-р Ил. Мирчева
доц. д-р Ил. Петкова ас. д-р Ил. Симеонова х. пр. Йордан Мачирски
д-р Катерина Войнова проф. К. Гайдаров доц. д-р К. Герджиков
проф. д-р К. Караджова проф. д-р К. Костов К. Цанов
доц. д-р К. Щерева гл. ас. д-р К. Рачева проф. дпн Кл. Сапунджиева
ас. д-р Кр. Дренска ас. Кр. Костов гл. ас. д-р Л. Алексиева
доц. Л. Витанов проф. дизк Л. Димитрова ас. Л. Зафирова
ас. д-р Л. Кулелиев проф. дн Л. Малинова проф. Л. Пейчева
проф. д-р Л. Пенева доц. д-р Л. Спиридонова гл. ас. д-р Марина Апостолова
проф. М. Баева доц. М. Блажиева ас. д-р М. Валявичарска
доц. д-р М. Димчева доц. дпн М. Замфиров проф. М. Мирчев
доц. д-р М. Пиронкова д-р Мария Радева гл. ас. д-р М. Стоянова
гл. ас. д-р М. Терзийска ас. д-р М. Томова проф. дпн М. Цветкова
доц. М. Бакрачева докт. Марек Дяков проф. дпсн Наталия Александрова
доц. д-р Н. Балканска проф. д-р Н. Бояджиева доц. дпсн Н. Василева
доц. д-р Н. Димитров гл.ас. Н. Николов проф. д-р Н. Петрова
проф. дпн Н. Попов ас. д-р Н. Танкушева доц. д-р Н. Цанев
ас. д-р Николета Иванова доц. д-р О. Касабов проф. д-р Орл. Дворянов
проф. дизкн Петер Цанев гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева ас. д-р Пламен Минчев
гл. ас. д-р Р. Димитрова доц. дн Р. Енгелс д-р Рая Ковачева
проф. дн Р. Пенев проф. д-р Р. Пожарлиев доц. д-р Р. Тодорова
д-р С. Вълчева проф. д-р С. Карабельова гл. ас. д-р С. Карагьозова
ас. Светослав Кодинов проф. д-р Светлана Стойчева Светла Цветкова
доц. д-р Сн. Бисерова проф. Сн. Илиева доц. Ст. Абазова
проф. д-р Ст. Алтъков проф. д-р Ст. Белчева, дм проф. д-р Ст. Иванов
доц. д-р Станка Миланова доц. д-р Ст. Стефанов доц. Т. Борисова
доц. д-р Т. Казанджиева гл. ас. д-р Т. Петев ас. Хр. Белева
гл. ас. д-р Христо Карагьозов д-р Хр. Христова проф. д-р Ц. Коларова
ас. д-р Ц. Петрова проф. д-р Ц. Попзлатева гл. ас. д-р Цв. Николов
проф. дпн Цв. Ценова Юлия Лазаркова проф. дфн Юл. Стоянова
Ясен Вакашински ас. д-р Явор Грънчаров гл. ас. д-р Я. Сивилова
ас.Яна Станева  
Зали
Зала 2 Зала 213 Зала 230
зала 235 Зала 301 Зала 302
Зала 303 Зала 304 Зала 305
Зала 306 Зала 307 Зала 308
Зала 309 Зала 310 Зала 313
Зала 323 А Зала 400 Зала 403
Зала 413 Зала 414 Зала 415
Зала 416 Зала 500 Зала 504
Зала 505 Зала 506 Зала 512
Зала 513 Зала 514 Зала 601
Зала 604 Зала 605 Зала 606
Зала 607 Зала 608 Зала 610
Зала 611 Графично ателие Скулптурно ателие
Център по кинезитерапия - ФНОИ бл. 2, МКЦ студио 1 бл.2/Зала 505
бл.2/Зала 506 бл.2/Зала 518 бл.2 МКЦ - студио 2
бл.2/Фонотека Блок 2 студио 5, ет. 5  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (27.2.2020 г. 10:12)