Публикувано на: 2020-02-18

ФАКТОРИ НА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПЕРСПЕКТИВАТА ЗА УЧЕБНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КЛАС

Илиана МИРЧЕВА, Снежана РАДЕВА, Деян ВЕЛКОВСКИ, Елена ДЖАМБАЗОВА

153 - 169

ПОСЛАНИЯТА НА ДЕЦАТА И РЕАКТИВНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ

Радослав ПЕНЕВ, Любослава ПЕНЕВА, Снежана РАДЕВА

170 - 184