126 ОУ „Петко Юрданов Тодоров“ в София търси да назначи ресурсен учител

126 ОУ „Петко Юрданов Тодоров“, намиращо се на бул. „България“ № 43 в София търси да назначи ресурсен учител.

За контакти: 028585045

Срок за кандидатстване: 15 януари 2024 г.

20 ОУ „Тодор Минков“ в София търси да назначи двама намални учители по заместване

20 ОУ „Тодор Минков“, намиращо се на ул.“ Княз Борис І“ № 27 в София, търси да назначи двама начални учители по заместване.

За контакти: 0879121492

Срок за кандидатстване: 5 декември 2023 г.

ДГ 83 „Славейче“ в София търси да назначи детски учител

ДГ 83 „Славейче“, намираща се на ул. „Фикус“ № 2 в София, търси да назначи детски учител.

За контакти: 0884801597

Срок за кандидатстване: 15 декември 2023 г.

Търсят се Accessibility QA Testers. Подходящо за зрително затруднени студенти!!!

Компания е в търсене на Accessibility QA Testers. 
Идеалният кандидат притежава:
- Ежедневен опит някои или всички от изброените инструменти за екранен четец (Screen Reader Toold) - NVDA, JAWS, Voice OVer. 

Трябва да ги използва като част от ежедневието си.
- Отлично владеене на Английски език.
- Немският език се счита за предимство.
- Добри компютърни познания
Позицията предлага:
- Отлично възнаграждение.
- Сигурна, приятелска работна среда.
- Възможност за кариерно развитие.
- Привлекателен социален пакет.
- Трудов договор с пълни осигуровки и без подводни камъни.
За контакти: г-жа Марияна Василева, Емайл: mvasileva@digitanity.com
Тел. 0878806797

19 СУ “Елин Пелин” в София спешно търси да назначи начален учител по заместване 1-4 клас (може студент!)

19 СУ “Елин Пелин”, намиращо се на Ул. ул. Яков Крайков 16 /между Пирогов и ВМА/ в София, спешно търси начален учител по заместване 1-4 клас, може и студент.
За контакт: 
Тел: +359 2 952 30 16
Тел: +359 2 952 24 84
Тел: +359 2 952 08 25
e-mail: school@19sou.bg

стипендии на МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ в сътрудничество с АМЕРИКАНСКА ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, САЩ обявяват 
К О Н К У Р С за 25 стипендии „Гипсън“ по 2,500 лв. годишно за студенти с високи академични постижения,
чиито семейства имат ниски материални възможности,
записани в първи курс на университети в България 
през учебната 2023-2024 година 
Основни изисквания към кандидатите:
Да са студенти в първи курс през учебната 2023-2024 г;
Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;
Да имат успех от кандидат-студентски изпити (или матура, ако са приети с такава оценка) не по-нисък от 4.50.
Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 10,000 лева.
Документите за кандидатстване можете да донесете във Фондацията
или да ги изпратите и по пощата/куриер на адреса на Фондацията
(бул. „Цариградско шосе“ № 113А, гр. София 1784)
с клеймо не по-късно от 24 ноември 2023 г. 
Документи по електронна поща не се приемат!
Подаването на документите не е задължително да става лично.

105 СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ в софия спешно ТЪРСИ да назначи (МОЖЕ И СТУДЕНТ) УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В І-ІV КЛАС – 1 раб. място по чл.67 ал.1 т.1 от КТ

Намрищато се в кв.ДИАНАБАД в София 105 СУ „атанас далчев“ търси да назначи учител по заместване.

Необходими документи:

1.    Заявление до директора за заемане на длъжността (с посочени телефон за връзка и адрес
на електронна поща);

2.    Професионална автобиография;

3.    Копия от документи за придобито висше образование с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление,
съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните
направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска
работа;

4.    Копия на документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит:
– трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия учителски трудов стаж;

5.    Документ, удостоверяващ липсата на заболявания по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/

Документи се приемат от 9,00 часа до 15,00 часа в канцеларията на училището до 24.11.2023 г. включително.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 28.11.2023 г. / вторник / от 10,00 часа в 105. СУ„Атанас Далчев” – жк „Дианабад”, ул. ”Св.Пимен Зографски” №7.

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73; 0876807295;

Образователни центрове StemУ търсят да назначат преподаватели по английски език за следобедни, вечерни и уикенд програми

StemY e мрежа от образователни STEM центрове, посветени на това да дадат на своите ученици основни умения в областите на математиката, инженерството, информационните технологии и науките, необходими за ориентиране в бързо развиващия се свят. Нашата мисия е да вдъхновяваме и да даваме възможност на нашите ученици да се превърнат в успешни, уверени и щастливи хора.

За нашите центрове търсим преподаватели по английски език за следобедни, вечерни и уикенд програми.

Основни дейности и отговорности:

 • Разработка и изпълнение на интерактивни и вълнуващи занимания.
 • Следене и оценяване на индивидуалния напредък на всеки ученик, с акцент върху реалната приложимост на знанието.
 • Подготовка и ревизия на домашни задачи, създаващи трайно и практично знание.
 • Провеждане на онлайн и присъствени занятия по собствена система.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено или текущо образование в сферата на педагогиката, английска филология или сродни дисциплини.
 • Страст към образованието и неутолимо желание за саморазвитие.
 • Изразителни комуникативни умения и умение за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Атрактивно и стимулиращо заплащане.
 • Гъвкаво работно време и възможност за развитие.
 • Постоянно обучение и кариерни възможности.
 • Работа в среда, където всяка идея се цени и всеки индивид е ключов за успеха на екипа.
 • Съвременни и просторни учебни зали в удобна локация.

Кандидатстването става с изпращане на автобиография и мотивационно писмо!

За контакт с нас:Диана Чолакова +359 878 77 87 38

https://www.stem-y.com/bg

81 СУ „Виктор Юго“ в  София търси да назначи учител в ГЦОУД (1-4 клас)

81 СУ „Виктор Юго“, намиращо се на ул.„Бъднина” №3 в  ж.к. Младост 3 в София, търси да назначи учител в ГЦОУД (1-4 клас) .

За контакти:  028745506

Срок за кандидатстване: 24 ноември 2023 г.