Get a library card

Как да стана читател?

Ако притежавате Електронна студентска карта за достъп, може да ползвате безплатно всички услуги в Университетската библиотека и нейните 28 филиала в рамките на една академична година.

Ако нямате такава карта, трябва да си извадите Читателска карта в сградата на Централна Университетска библиотека. Тя е валидна една календарна година, считано от датата на издаване.

Необходими са Ви следните документи:

  • Заверена студентска книжка
  • Актуална цветна снимка
  • Такса в размер на 5 лв. за студенти, преподаватели и служители на СУ „Св, Климент Охридски“.

За външни потребители таксата е в размер на 15 лв. за една календарна година