Catalogues

  • Азбучен и систематичен каталог (книги и периодични издания) за постъпленията в библиотеката до 1992 г.
  • Електронен каталог за постъпленията след 1992 г. ALEPH
  • Достъп до сводния каталог НАБИС