Разписи задочно обучение, ОКС Магистър за учебната 2020-2021 г.

Летен семестър:

магистърска програма „Логопедия” (за завършили други специалности), I курс

магистърска програма „Логопедия” (за завършили други специалности), II курс

Специална педагогика (за завършили други специалности), 1 курс, 4 семестър

Специална педагогика (за завършили други специалности), 1 курс, летен семестър

Ранно чуждоезиково обучение в началните класове, 1 курс, 2 семестър

МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (за завършили други специалности) – ПЪРВИ ПОТОК / ВТОРИ ПОТОК

Предучилищна педагогика(за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност) – 1 курс, 2 семестър

Предучилищна педагогика(за завършили други специалности) – 2 курс, 4 семестър

Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност), 1 курс, 2 семестър – лекции / упражнения

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) I поток – лекции / упражнения

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) II поток – лекции / упражнения

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности), 2 курс, 4 семестър

Зимен семестър:

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (за завършили други специалности) – ПЪРВИ ПОТОК / ВТОРИ ПОТОК

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) I поток – лекции / упражнения;

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) II поток – лекции / упражнения;

Ранно чуждоезиково обучение в началните класове, 1 курс, 1 семестър

Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност), 1 курс, 1 семестър: лекции / упражнения

Предучилищна педагогика(за завършили други специалности) – 2 курс, 3 семестър

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) – 3 семестър

Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители, 3 семестър