News

24.09.2021 / FACULTY

Записване на новоприетите студенти в ОКС Магистър за учебната 2021-2022 г.

Записването на кандидатите приети на Първо класиране (за места субсидирани от държавата) ще се извърши на 28 и 29.09.2021 г. от 10 до 16 часа в сградата на Факултета по...
Read More
08.09.2021 / Library, FACULTY

Заявяване на студентски карти – студенти в горен курс на обучение

Издаване на нови студентски електронни карти в СУ за студенти в горен курс на обучение за учебната 2021/2022 г. Във връзка с добавянето на функционалностите на Европейска студентска карта (ESC...
Read More
23.08.2021 / FACULTY

Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение във ФНОИ за зимния семестър на уч. 2021/2022 г. ще се проведат чрез дистанционни средства

Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата за зимния семестър на уч. 2021/2022 г. ще се проведат чрез дистанционни средства,...
Read More
30.07.2021 / FACULTY

Плащане на семестриални такси за 2021/2022 уч. г., зимен семестър чрез СУСИ

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2021/2022 учебна година ще бъде в интервала 02.08.-30.09. 2021 г. и ще бъде достъпна от студентския профил.При нея се използва системата за разплащане...
Read More
26.07.2021 / FACULTY

График за дежурства на администрацията на ФНОИ през м. август 2021 г.

От 2.08.2021 г. до 6.08.2021 г. от 10 ч, до 15 ч. - инспектор УД Михаела Димитрова - каб. 205 от 9.08.2021 г. до 20.08.2021 г. от 10 ч. до...
Read More
23.07.2021 / FACULTY

Изпитна сесия септември 2020-2021

Редовно обучение: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЛОГОПЕДИЯ ММТТ МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КАМУНИКАЦИЯ МУЗИКА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА ПРЕДУЧИЛИЩНА...
Read More
20.07.2021 / FACULTY

ПРИСЪСТВЕНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ОКТОМВРИ 2021 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Присъствената държавна изпитна сесия през месец октомври 2021г. ще се проведе при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Завършващите студенти ще бъдат разпределени в зали при не повече от 30%...
Read More
1 2 3 17
en_USEnglish