News

25.09.2023 / FACULTY

Допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2023/2024 г.

Краен срок за подаване на документи: 16 октомври 2023 г., 17:00 ч.https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2023/09/19/ka131_2023-2024_2/ 
Read More
18.09.2023 / FACULTY

Резултати от държавните изпити през септември 2023 г.

Оценките от проведените държавни изпити през септември 2023 г., може да видите тук: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=92561
Read More
26.07.2023 / FACULTY

Съобщение

Във връзка с ползването на полагаем годишен отпуск от служителите на ФНОИ  студентите  през м. август 2023 г. ще се обслужват с намалено работно време от 10 ч. до 15...
Read More
20.07.2023 / FACULTY

Изпитна сесия септември 2023

Редовно обучение: ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЛОГОПЕДИЯ ММТТ МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КАМУНИКАЦИЯ МУЗИКА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА ПРЕДУЧИЛИЩНА...
Read More
12.07.2023 / FACULTY

Присъствена държавна изпитна сесия – октомври 2023 г.  – образователно-квалификационна степен  “Магистър”

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита - в 8.30ч....
Read More
12.07.2023 / FACULTY

Прием в ОКС Магистър за учебната 2023-2024 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2023/2024 г. ще се проведе, както следва: за места срещу заплащане...
Read More
26.06.2023 / FACULTY

Резултати от държавните изпити през юни 2023 г.

Уважаеми колеги, Оценките от проведените държавни изпити през юни 2022 г., може да видите тук: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88630
Read More
21.06.2023 / FACULTY

Присъствена държавна изпитна сесия – септември 2023 г. – образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита - в 9.30ч....
Read More
1 2 3 31