News

11.07.2024 / FACULTY

Прием в ОКС Магистър за учебната 2024-2025 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2024/2025 г. ще се проведе, както следва: за места срещу заплащане...
Read More
11.07.2024 / FACULTY

Присъствена държавна изпитна сесия – октомври 2024 г.  – образователно-квалификационна степен  “Магистър”

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита - в 9.00ч....
Read More
02.07.2024 / FACULTY

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти-2“ (вж. https://web.mon.bg/bg/101140) и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания  в Република България 2017-2030 г. (вж. https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231) Факултетът по науки за образованието и изкуствата...
Read More
21.06.2024 / FACULTY

Резултати от държавните изпити през юни 2024 г.

Уважаеми колеги, Оценките от проведените държавни изпити през юни 2024 г., може да видите тук: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=104061
Read More
11.06.2024 / FACULTY

Неприсъствени държавни практико-приложни изпити – юни 2024

ОКС Бакалавър Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовно обучение за част Предучилищна педагогика, Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103992 – ключ за самозаписване: 1235 Специалност „Предучилищна педагогика...
Read More
23.05.2024 / FACULTY

Проф. Милен Замфиров, д.н, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата към СУ получи наградата „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки

Проф. Милен Замфиров, д.н, учен и преподавател от катедра „Специална педагогика“ и декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Кл. Охридски“ е носителят на наградата...
Read More
20.05.2024 / FACULTY

Ден на отворените врати – Магистърски програми

На 04.06.2024 г. от 11 ч. до 17 ч. , във Факултета по науки за образованието и изкуствата, ще се проведе Ден на отворените врати, посветен на магистърските програми, по...
Read More
1 2 3 36