Университетски център „Академия за деца”

Целта и предназначението на Университетски център „Академия за деца” (УЦАД)  е да реализира социално отговорната и хуманна политика за подпомагане на семействата на преподаватели и служители в Софийския университет „Св. Климент Охридски” чрез осигуряване на допълнителни възможности за целодневен и почасов престой на деца за анимация и за образователни услуги.

УЦАД предоставя дейности по анимация и образователни услуги по:

 • организация на свободното време, чрез анимация и игрово-образователни форми за празници, развлечения, развитие на талантите;
 • организация на самоподготовка по учебни предмети и усъвършенстване на компетентностите на ученици в извънучебно време;
 • провеждане на курсове за подготовка при кандидатстване в различни образователни институции; самоусъвършенстване в дейности по интереси; осигуряване на педагогическо иновативно пространство за разгръщане на детската индивидуалност и таланти;
 • предоставяне на съвременни интерактивни технологии за осъществяване на допълнителни дейности и извънучилищни форми.

Предлаганите дейности включват :

 • Консултиране на деца и ученици със специални образователни потребности
 • Обучение по жестов език
 • Театър „Забавна наука“
 • Сензорни и творчески занимания
 • Организиране на детски партита
 • Детски летни лагери
 • Ритмични игри
 • Творческа работилница
 • Експресивна арт-терапия
 • Подвижни игри
 • Ерготерапевтични занимания
 • Група за български народни танци, песни и обичаи
 • Актьорски курс за деца
 • Живопис и скулптура
 • Обучение по чужди езици

Децата се разпределят на две групи – 1-4 и 5-7 клас. Броят на деца в група е 3-8.

Успешно и атрактивно се включват и специализантите от СДК „Ресурсен учител“, които демонстрират различни експерименти от областта на природните науки.

В Управителния съвет на Центъра влизат проф. дпн Милен Замфиров, проф. д-р Адриан Георгиев, проф. д-р Бисера Вълева, проф. д-р Маргарита Бакрачева,проф. д-р Екатерина Софрониева , проф. дн Любен Витанов и проф. д-р Светозара Халачева – директор на Департамента за езиково обучение.

Центърът се намира в двора на Департамента за езиково обучение на ул. „Коста Лулчев“ 27 в София. 

e-mail: kids.academy@uni-sofia.bg