СУ"Св. Климент Охридски"
Факултет по науки за образованието и изкуствата
Разписи на занятия7.4.2023 г.
летен семестър - 2022-2023  

ФНОИ

Специалност
Графичен дизайн, ІІI курс, VI сем. Графичен дизайн, ІІ курс, ІV сем. Графичен дизайн, І курс, ІІ сем.
ИИ,III курс,VI сем. ИИ,II курс,IV сем. ИИ,IV курс,VIII сем.
ИИ,I курс,II сем. Логопедия III курс,VI сем. Логопедия,II курс,IV сем.
Логопедия,I курс,II сем. ММТТ III курс, VI сем. ММТТ ІІ к. IV сем.
ММТТ, Ікурс, ІІсем. МПХК,III курс,VI сем. МПХК, IІ курс, IV сем.
МПХК, I курс, II сем. Музика,III курс,VI сем. Музика, II курс,IV сем.
Музика, I курс,II сем. НУПЧЕ,III курс,VI сем. НУПЧЕ,II курс,IV сем.
НУПЧЕ,I курс,II сем. ПНУП,III курс,VI сем. ПНУП,II курс,IV сем.
ПНУП,I курс,II сем. ПУПЧЕ,III курс,VI сем. ПУПЧЕ,II курс,IV сем.
ПУПЧЕ,I курс,II сем. Соц. п-ка,II курс,IV сем. Соц. п-ка,I курс,II сем.
Соц. п-ка,III курс,VI сем. Спец. п-ка,III курс,VI сем. Спец. п-ка,IІ курс,IV сем.
Спец. п-ка,I курс,II сем. ФВС,III курс,VI сем. ФВС,II курс,IV сем.
ФВС,I курс,II сем.  
Преподаватели
гл. ас. Антоан Божинов доц. д-р А. Георгиева х. пр. Аспарух Мачирски
ас. А. Николов доц. д-р А. Трошева доц. А. Хиджов
проф. д-р А. Цоловска проф. д-р Адр. Георгиев ас. Ал. Гогова
докт. Александра Димитрова гл. ас. д-р Ал. Ранев гл. ас.д-р Ан. Атанасова
ас. Арпи Масихи проф. д-р Б. Вълева Б. Дончева
доц. д-р Б. Мангова проф. д-р Б. Туманова проф. Б. Филчев
гл. ас. д-р Валерия Витанова проф. д-р В. Гюрова доц. д-р В. Караатанасов
ст.пр. Ванина Петрова ас. д-р В. Халачева ас. Габриела Валентинова-Методиева
доц. д-р Г. Георгиева хон. преп. д-р Галя Георгиева проф. д-р Г. Игнатов
проф. д-р Г. Кирова гл. ас. д-р Г. Минковска гл. ас. д-р Г. Михайлова
проф. Г. Неделчева гл. ас. д-р Г. Христова д-р Д. Александрова
ас. д-р Д. Андонова доц. д-р Д. Атанасов проф. д-р Д. Бобева
проф. дн Д. Данов доц. д-р Д. Дилков, дм доц. д-р Д. Игнатова
доц. д-р Димо Кръстев гл. ас. д-р Д. Кръстева докт. Даниела Лазарова
доц. д-р Д. Петров доц. д-р Донка Петрова докт. Даниела Тенева
гл. ас. д-р Десислава Тилева доц. д-р Д. Щерева проф. Диана Попова
доц. д-р Евгени Йорданов проф. д-р Ек. Софрониева проф. Ел.Джамбазова
доц. д-р Елена Делева проф. д-р Ем. Евгениева гл. ас. д-р Ем. Кабакова
ас. Ем. Крондева доц. д-р Ж. Дичев проф. д-р Здр. Лалчев
ас. д-р И. Дикова хон. преп. И. Неделчева проф. д-р И. Пелтекова
доц. д-р Ив. Душков гл. ас. д-р Ив. Кърпарова гл. ас. д-р Ив. Симеонов
проф. д-р Ил. Мирчева доц. д-р Ил. Петкова гл. ас. д-р Ил. Симеонова
х. пр. Йордан Мачирски проф. дпн Й. Янкулова доц. д-р К. Герджиков
проф. д-р К. Караджова проф. д-р К. Костов ас. Катя Стоянова
доц. д-р К. Щерева доц. д-р К. Янакиев гл. ас. д-р К. Рачева
проф. дпн Кл. Сапунджиева гл. ас. д-р Кр. Дренска хон. преп. Кристина Касабова
гл. ас. д-р Кр. Костов доц. д-р Л. Алексиева проф. дн Л. Витанов
проф. дн Л. Димитрова гл. ас. д-р Л. Зафирова гл. ас. д-р Л. Кулелиев
проф. дн Л. Малинова проф. д-р Л. Пенева хон. преп. Любима Попова
доц. д-р Л. Спиридонова Марина Александрова ас. М. Андонова
ас. д-р Майа Антова гл. ас. д-р Марина Апостолова проф. д-р М. Бакрачева
доц. М. Блажиева гл. ас. д-р М. Валявичарска д-р М. Гергинова
доц. д-р М. Димчева проф. дпн М. Замфиров гл. ас. д-р М. Ненов
доц. д-р М. Пиронкова ас. д-р Мария Радева доц. д-р М. Стоянова
ас. д-р Марина Стоянова доц. д-р М. Терзийска гл. ас. д-р М. Томова
проф. дпн М. Цветкова ас. д-р М. Ценов доц. д-р М. Чолакова
проф. дпсн Наталия Александрова проф. д-р Н. Балканска проф. д-р Н. Бояджиева
проф. дпсн Н. Василева гл. ас. д-р Николета Иванова гл.ас. Н. Николов
докт. Н. Петрусенко проф. дпн Н. Попов гл. ас. д-р Н. Танкушева
проф. д-р Н. Цанев гл. ас. д-р Плама Христова проф. дизкн Петер Цанев
доц. д-р П. Шапкова гл. ас. д-р Пл. Минчев ас. д-р Рая Генчева
проф. дн Р. Енгелс гл. ас. д-р Рая Ковачева проф. дн Р. Пенев
доц. д-р Р. Тодорова хон. преп. С. Белухова ас. С. Бозов
проф. д-р С. Карабельова гл. ас. д-р С. Карагьозова ас. д-р Славина Лозанова
докт. Снежина Михайлова ас. д-р Славена Стойкова доц. д-р Сн. Бисерова
проф. Сн. Илиева проф. д-р Ст. Алтъков проф. д-р Ст. Белчева, дм
гл. ас. д-р Стефан Марков доц. д-р Ст. Стефанов доц. Т. Борисова
доц. д-р Т. Казанджиева д-р Ф. Оджаков гл. ас. д-р Хр. Белева
доц. д-р Хр. Карагьозов д-р Хр. Христова проф. д-р Ц. Коларова
гл. ас. д-р Ц. Петрова гл. ас. д-р Цв. Николов проф. дпн Цв. Ценова
гл. ас. д-р Я. Грънчаров гл. ас. д-р Я. Станева  
Зали
Зала 2 Зала 213 Зала 230
Зала 301 Зала 302 Зала 303
Зала 304 Зала 305 Зала 306
Зала 307 Зала 308 Зала 309
Зала 310 Зала 313 Зала 323 А
Зала 400 Зала 403 Зала 413
Зала 414 Зала 415 Зала 416
Зала 500 Зала 504 Зала 505
Зала 506 Зала 512 Зала 513
Зала 514 Зала 601 Зала 604
Зала 605 Зала 606 Зала 607
Зала 608 Зала 610 Зала 611
Графично ателие Скулптурно ателие Център по кинезитерапия - ФНОИ
бл.2 Зала 506 бл.2 Зала 518 бл.2 МКЦ
бл.2 Студио 1 бл.2 Студио 4 бл.2 Студио 5
бл.2 Фонотека бл.2 Студио 2  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (7.4.2023 г. 16:16)