Промяна на името на сп. „Педагогически изследвания“

2021-05-09

От 2021 г. списанието излиза под ново име – „Педагогически и социални изследвания“ и с променен ISSN (нов ISSN 2683-1376).