5

5. Десислава Митова, студентка от 4 курс „Изобразително изкуство“, „Минало – бъдеще“, CGD 28 х 16 см, творбата е създадена в ЗИД „Силиграфия“, 2018