Детски център търси да назначи СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ

Детски център “Смело Сърце”, управляван от Фондация „Булгари“, извършва социални услуги за деца със специални образователни потребности. Центърът се намира в гр.София, кв.Красна поляна и отвори своите врати през м.юни 2019г. Дейностите на Центъра са основно в три насоки: адаптирани спортни занимания, индивидуални консултации със специалисти и корекция на ментални дефицити, чрез употреба на съвременни технологични средства . Понастоящем „Смело Сърце” желае да разшири спектъра на предлаганите си услуги и за целта търсим да назначим специален педагог.

Основни отговорности:

• Работи с малка група деца със специални образователни потребности в работно време до обяд (с перспектива за увеличаване на работното време на пълен работен ден)

• Ангажира децата с подходящи занимания, подпомагайки тяхното образователно и личностно развитие

• Съобразява индивидуалния капацитет на отделните деца и адаптира дейността по начин, който е адекватен, спрямо техните способности и интереси

Изисквания към кандидатите:

• Завършено или текущо подходящо образование

• Инициативност и гъвкавост в процесите и отношенията с децата

• Висока степен на отговорност и позитивна нагласа към децата

Ние предлагаме:

• Добри условия за работа и професионална работна атмосфера

• Прекрасна материална база и коректно отношение

• Възможност за трупане на ценен опит и самоинициатива в работата с децата Кандидатстване през: https://www.jobs.bg/job/6339610?fbclid=IwAR2tGHevRiAeD9MuKBhzjhYd2jjbjamkoFEJOR7jnLLLrxMsAzQb-zcCrZc