Допълнителна сесия за студентите от 4 курс – редовно и задочно обучение на специалностите от фнои, ОКС „Бакалавър“

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява допълнителна сесия за неположени изпити за студентите от 4 курс – редовно и задочно обучение ОКС „Бакалавър“ за всички специалности в периода от 27.03.2023 г. до 10.04.2023 г. Студентите, които имат неположи изпити, за да се явят на допълнителната сесия е необходимо в срок от 6 март до 13 март 2023 г. да подадат електронно заявление  чрез инспекторите „студенти“ ОКС бакалавър до Декана на ФНОИ,  /свободен текст/ в което се описват изпитите на които желаят да се явяват и титулярите на дисциплините.

За изпити с които студентите са записани условно в 4 курс се заплаща съответната такса.

Eлектронните адреси на инспекторите – студенти са:

Ася Попова –a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg

Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg

Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg

Графикът за изпитите за допълнителната сесия ще бъде качен на сайта на Факултета в срок до 23.03.2023 г.