Електронни карти

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
ЕЛЕКТРОННИТЕ КАРТИ СА ПОЛУЧЕНИ В БИБЛИОТЕКА ФНОИ.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА:
понеделник-петък от 10.00 до 16.00 часа.
E-mail: library@fppse.uni-sofia.bg; тел. 02 9706 249

ЗА ВЪПРОСИ ОТНОСНО КАРТИТЕ ПИШЕТЕ НА: cards@uni-sofia.bg