Кариерно онлайн събитие на 31 май 2021 г. за ФНОИ, СтФ и БФ на тема „Стратегии и подготовка за търсене на работа“ – Надя Стоянова и Мария Кирова