Покана към студентите и докторантите на ФНОИ за ОБЩО СЪБРАНИЕ