Предстои провеждането на Кариерен форум в Стопанския факултет на СУ.

Моля, заинтересуваните студенти да се регистрират, следвайки линка:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/novini_ot_fakulteta/karieren_forum_6_0_na_7_yuli_2021_g_registraciya_za_uchastie