Публична академична лекция

На  07.01.2022 г. от 11 часа
ще се проведе публичната академична лекция на  
доц. д-р Веселин Караатанасов
на тема:
Струнни лъкови инструменти в оркестъра
 
в платформата Moodle на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=819587