Публична академична лекция

На 24 януари 2022 г. от 16:00 часа ще се проведе публичната академична лекция на доц. д-р Любка Алексиева на тема: „Електронни ресурси за мултимедийно обучение по математика в началните класове“ в платформата Moodle на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=819587