Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ търси да назначи учител за клас с деца с множество увреждания

Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ в София, намиращо се на бул. Лопмско шосе № 177, търси да назначи от 1 октомври 2022 г. учител за клас с деца с множество увреждания.
За запитвания: г-жа Елка Белокапова (директор) – тел.  02 898 1264